Drama tradisional anu pagelaranan teu merlukeun panggung sarta dina unggal ganti babak sok dipirig ku waditra nyaéta ciri tina?

Drama tradisional anu pagelaranan teu merlukeun panggung sarta dina unggal ganti babak sok dipirig ku waditra nyaéta ciri tina?

  1. monolog
  2. longsér
  3. sandiwara
  4. drama modéren
  5. gending karesmén

Jawaban: B. longsér.

Dilansir dari Ensiklopedia, drama tradisional anu pagelaranan teu merlukeun panggung sarta dina unggal ganti babak sok dipirig ku waditra nyaéta ciri tina longsér.